The Green Key

GREEN KEY KEURMERK

De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Met als doelstelling het behalen van een greenkeycertificaat wil ook Van der Valk Hotel Antwerpen actief meewerken aan een betere milieuzorg.

Daarom engageren we ons om meer te doen aan het milieu dan hetgeen de wet en regelgeving van ons verlangt. Hier verder wat toelichting omtrent onze visie, manier van ondernemen en ons milieubeleid.

Certificaten en faciliteiten

 1. 18 oplaadpunten voor elektrische wagens
 2. Wij werken met 100% groene stroom
 3. Jaarlijkse berekening van de CO2 footprint

Sinds de opening van het hotel

 1. Renovatie van de hotelkamers met centrale klimaatbeheersing
 2. Nieuwe beglazing in het gehele gebouw
 3. Renovatie ketelruimte
 4. Reductie van 50% van mono-verpakte guest supplies

Milieubeleidsverklaring

Zowel het management, onze verantwoordelijke voor het milieubeheer als alle medewerkers van Van der Valk Hotel Antwerpen nemen de taak op zich om enerzijds de milieubelasting te beheersen en anderzijds ook de milieurisico's te beperken.

Een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen is de zorg voor het milieu. Alle medewerkers van het hotel verbinden zich er dan ook toe hun taken uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures passend binnen ons ondernemingsbeleid.
Deze procedures worden jaarlijks gecontroleerd door onze verantwoordelijke voor het milieubeleid.

Verdere taken van de milieuverantwoordelijke zijn het opleiden van nieuwe medewerkers, participeren in managementvergaderingen mbt de milieuprestaties van het bedrijf en informeren en sensibiliseren van de medewerkers over het milieubeheer.

We voldoen aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar willen ook een stap verdergaan. Dit onder andere met volgende zaken :

 1. Van der Valk Hotel Antwerpen registreert dagelijks water en energieverbruik. Op basis van deze gegevens kunnen we vervolgens de infrastructuur maar ook het beleid continu verbeteren alsook zuiniger maken. 
 2. Verder proberen we ook onze gasten te sensibiliseren.
 3. Voor meer concrete toepassingen verwijzen we graag naar het item 'Tips & Tricks'.

Om ons beleid consequent en overal in het hotel toe te passen, heeft Van der Valk Hotel Antwerpen dan ook besloten om de vereiste maatregelen in het kader van de groene sleutel in te voeren. Van der Valk Hotel Antwerpen zal dit milieubeleid uitdragen aan onze medewerkers, onze gasten en onze partners.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Beleidsverklaring

Van der Valk Hotel Antwerpen ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag.

Voor Van der Valk Hotel Antwerpen is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op 3 pijlers:

 1. Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij
  Van der Valk Hotel Antwerpen zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan de gasten. Van der Valk Hotel Antwerpen helpt gasten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken tijdens hun aanwezigheid in ons bedrijf. Alles wordt gedaan, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren.
 2. Voldoen aan wet- en regelgeving
  Van der Valk Hotel Antwerpen voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder.
 3. Streven naar continue verbetering
  Van der Valk Hotel Antwerpen streeft naar het continue verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, duurzaamheid en milieuzorg.

Ons MVO beleid is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

 1. People: Van der Valk Hotel Antwerpen voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden. Van der Valk Hotel Antwerpen respecteert de van toepassing zijnde CAO(‘s) of branche gerelateerde CAO(‘s). Van der Valk Hotel Antwerpen heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers. Van der Valk Hotel Antwerpen houdt zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en activiteiten aan de algemene veiligheidsvoorschriften die het bedrijf hanteert. Van der Valk Hotel Antwerpen heeft een preventief veiligheidsbeleid met als doel het streven naar nul arbeidsongevallen. Ook de gasten worden uiteraard op een mensvriendelijke en menswaardige wijze behandeld en ontvangen. Het spreekt voor zich dat ook hun veiligheid van prioritair belang is bij hun verblijf in ons hotel.
 2. Planet: Van der Valk Hotel Antwerpen respecteert het milieu, de omgeving en de natuur. Om deze reden voldoet zij aan alle van toepassing zijnde nationale milieuwet- en regelgeving. Van der Valk Hotel Antwerpen heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan. Van der Valk Hotel Antwerpen koopt zoveel mogelijk producten aan met een ecolabel. Denk aan schoonmaakmiddelen, toiletpapier, zeep en douchegel,…
 3. Profit: Van der Valk Hotel Antwerpen en haar werknemers zullen op geen enkele manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten. Het bedrijfsdoel is om een goede relatie op te bouwen met de leveranciers, gasten en overige relaties. De relatie is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.

Tips & tricks

 • Papier: Offertes en bevestigingen zoveel mogelijk digitaal en niet per post of op papier. Er wordt zo min mogelijk geprint en ieders digitale handtekening is voorzien van een 'think before you print' reminder. Er wordt ecologisch verantwoord papier gebruikt
 • Drukwerk: Voor ons drukwerk werken wij enkel samen met een bedrijf dat plot op papier met de keuringslabels ‘duurzaam bosbeheer’.
 • Check-in: Geen kopieën van ID-kaart of paspoort bij check-in hotel
 • Verwarming: De hotelkamers en zalen beschikken over centrale klimaatbeheersing.
 • Afval recycleren: Ons afval wordt heel nauwkeurig gescheiden
 • Energie: Gebruik van LED lampen of spaarlampen. Wist je dat een spaarlamp tot 80% minder verbruikt en tot 12 maal langer meegaat?
 • Openbaar vervoer: Graag promoten we het openbaar vervoer! Een gedetailleerde wegbeschrijving waar de bus of tram te nemen vindt u terug aan onze receptiebalie, op het mapje van de kamersleutel en op de website.
 • Elektrische wagens: laadpunten voor een elektrische wagens en fietsen
 • Streekproducten: Zo veel mogelijk gebruik van streekproducten. Van der Valk Hotel Antwerpen garandeert een duurzame catering. In het hotel wordt gewerkt met streekproducten.
 • Ons tafelwater zuiveren en bottelen wij op locatie door middel van onze O2 waterinstallatie
 • Leveranciers: we werken samen met een beperkt aantal leveranciers voor bestellingen, hierdoor beperken we het transport van en naar het hotel
 • Schoonmaak: Respecteren van doseringsvoorschriften wat betreft het gebruik van schoonmaakmiddelen. Gebruik van microvezeldoekjes voor verantwoorde schoonmaak. Het grote voordeel van dergelijk doekje is dat het gebruik van schoonmaakmiddel overbodig wordt. Procedures mbt het verversen van handdoeken, beddengoed, tafelkledij, servetten.

Meer informatie en inspiratie vindt u ongetwijfeld op de site van de Groene Sleutel: http://www.groenesleutel.be/